O. Proboszcz Jan Prowincjałem!

Czy ta sama wiadomość może być jednocześnie wesoła i smutna? Okazuje się, że tak. Dzisiejszego ranka nadeszła informacja o tym, że bracia prowincji św. Maksymiliana wybrali nowego Ministra Prowincjalnego. Został nim nasz proboszcz, o. Jan Maciejowski. To radosna informacja, bo pokazująca, że nie tylko wierni obdarzają o. Jana zaufaniem, ale także współbracia zdecydowali, by pełnił on urząd wyższego przełożonego naszej prowincji. Z drugiej jednak strony oznacza to, że o. Jan już niebawem opuści Gdynię i naszą wspólnotę parafialną i przeniesie się do Gdańska… Z pewnością wielu wolałoby, by nadal, przez kolejną kadencję kierował parafią.

Decyzja braci – która, jak wierzymy, ukazuje wolę Pana Boga – stawia przed nowym Ministrem Prowincjalnym jeszcze ważniejsze i trudniejsze wyzwania i zadania. Życzymy zatem z serca o. Janowi błogosławieństwa Bożego, życzliwości ludzi i nieodłącznego uśmiechu i pogody ducha, które to parafianie ze Wzgórza św. Maksymiliana i odwiedzający nasz kościół znają i bardzo sobie cenią.