Święcenia naszych Braci

20 maja b.r. o godz. 11:00 w Ostródzie trzej nasi Bracia, Bartłomiej, Karol i Mateusz, przyjmą święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Więcej informacji na naszej Stronie Prowincjalnej.