Poszukujemy katechety

Poszukujemy katechety
– praca w trzech przedszkolach
– 10,5 godziny zegarowej tygodniowo
CV należy dostarczyć do o. Piotra Matuszaka, naszego proboszcza. Jego dane kontaktowe na naszej stronie.