Duchowa łączność z pielgrzymami na Jasną Górę

Do 10 sierpnia po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na Apel Jasnogórski w intencji pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę w grupie franciszkańskiej.