Msza św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego – zaproszenie Metropolity

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO
NA MSZĘ ŚW. INAUGURUJĄCĄ NOWY ROK AKADEMICKI
2 października 2017

Przed nami inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Środowisko Uczelni Wybrzeża Gdańskiego podejmie kolejny etap pracy naukowej i dydaktycznej. W związku z tym pragnę zaprosić Władze Uczelni, Grono Profesorów i Pracowników oraz Studentów na Mszę Świętą inaugurującą nowy Rok Akademicki, którą będę celebrował w Archikatedrze Oliwskiej jutro, w poniedziałek, 2 października br. o godz. 8.00.

Ufam, że wspólna modlitwa stanie się źródłem siły niezbędnej do podjęcia w duchu wiary wyzwań stojących przed trójmiejskimi Uczelniami w kolejnym roku.

Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia dla wszystkich Uczelni na rozpoczynający się Rok Akademicki. Niech nie brakuje radości i sukcesów w pracy dydaktycznej oraz satysfakcji z prowadzonych badań naukowych.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański