Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego 04.09.2017

8:00 – szkoły średnie:

9:00 – Szkoła podstawowa nr 23:

10:00 – Szkoła podstawowa Sióstr Nazaretanek: