98. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

K o m u n i k a t

Uroczystości z okazji obchodów 98. rocznicy

Zaślubin Polski z Morzem

Zapraszamy do udziału w uroczystościach religijno – patriotycznych z okazji obchodów 98. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w sobotę, 10 lutego br. w Pucku.

Program

1. Godz. 9.30 – Rynek w Pucku

– powitanie zaproszonych gości – Burmistrz Miasta

– przemarsz w szyku do Fary

2. Godz. 10.00 – Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka)

3. Ok. godz. 11.20 – przemarsz do Portu Rybackiego:

  • przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej

  • wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro

  • wystąpienia gości honorowych

  • złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki

  • złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera

– ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii