XXVI Światowy Dzień Chorego

K o m u n i k a t

Archidiecezjalne obchody
XXVI Światowego Dnia Chorego

11 lutego 2018

pod hasłem:

Mater Ecclesiae:

«”Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie»
(J 19, 26-27)

W niedzielę, 11 lutego, w dzień Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, zapraszamy chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska medyczne na archidiecezjalne obchody XXVI Światowego Dnia Chorego, które odbędą się w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie o godz. 13.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.

Uroczysta Eucharystia będzie połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i będzie transmitowana przez Telewizję Polską Polonia.

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii