Sługa Boży ks. Bernard Łosiński – przybliżenie sylwetki

Dwóch uczniów ze szkoły należącej do naszej parafii bierze udział w rekrutacji na Sejm Dzieci i Młodzieży. W ramach rekrutacji, chcieliby przybliżyć parafianom sylwetkę posła na Sejm Ustawodawczy II RP, Sługi Bożego ks. Bernarda Łosińskiego z Pomorza, który tak jak św. Maksymilian Kolbe zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w czasie II Wojny Światowej. Ks. Bernard Łosiński był orędownikiem polskości Pomorza i Kaszub, działał w sejmie pruskim, pełnił tam funkcję Sekretarza Koła Polskiego, a także prowadził działalność konspiracyjną w Lidze Narodowej, zrzeszającej działaczy z wszystkich 3 zaborów Polski. W jego programie wyborczym na Sejm Ustawodawczy II RP, znalazły się takie postulaty jak: edukacja ludności miejscowej, dostępna dla wszystkich bez ograniczeń majątkowych, walka o silną granicę na morzu; rozwój kultury i tradycji kaszubskich; wspieranie czytelnictwa, oświaty i rozwoju bibliotek na terenach wiejskich, a także kładzenie nacisku na wolność i godność Narodu Polskiego. Wierzymy, że każdy z naszych parafian oddałby na niego głos, w tamtym czasie.