Konferencja naukowa „Duch Niepodległej”

KOMUNIKAT
XV BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI
Konferencja naukowa
Duch Niepodległej

Aula Jana Pawła II, ul. Bpa E. Nowickiego 2, Gdańsk Oliwa

25 maja 2018 r.

15:00 Otwarcie konferencji
15:05
Pojęcie narodu i miłości do Ojczyzny wg. Księgi Estery

ks. dr Krzysztof KINOWSKI

15:25 Szacunek do Cesarza i Imperium w liście św. Ambrożego do Teodozjusza

ks. dr Krystian WILCZYŃSKI

15:45 Motywy biblijne w literaturze polskiej

ks. dr Maciej KWIECIEŃ

16:05 Pytania i dyskusja

16:15 Przerwa kawowa

16:30 Pojęcie Ojczyzny i Narodu w Mszale rzymskim dla diecezji polskich

ks. dr Krystian Kletkiewicz

16:50 Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości na Kaszubach i Pomorzu

ks. dr Leszek Jażdżewski

17:10 Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II

ks. dr Krzysztof Drews

17:30 Pytania i dyskusja

17:40 Zakończenie

/-/ Ks. Krzysztof Kinowski
Rektor
Gdańskiego Seminarium Duchownego

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii