Pielgrzymka Żywego Różańca

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę