Bierzmowanie 2018

Oto kazanie J.E. Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego, wygłoszone na uroczystości Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii 25 maja br.

Bierzmowanie 2018 Kazanie