Marsz dla Życia i Rodziny

Informacja

IX Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny

10 czerwca 2018

Zapraszamy na IX Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Gdańska w niedzielę 10 czerwca br. Rozpoczęcie o godz. 15:00 na Placu Solidarności (przy Pomniku Poległych Stoczniowców), a zakończenie w Bazylice Mariackiej.

Jak co roku patronuje Marszowi Św. Jan Paweł II promotor godności życia i rodziny, a w tym roku, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszyć będzie hasło: „Naród silny rodziną”. Ma ono także odniesienie do niepokojących prób redefiniowania małżeństwa oraz podejmowanych inicjatyw seksualizacji naszych dzieci.

Nasz udział będzie świadectwem przywiązania do wartości rodziny i głosem sprzeciwu wobec chęci przeorientowania polityki społecznej i edukacyjnej. Przyjdźmy o ile jest to możliwe ubrani na biało.

/-/ Ks. Krzysztof Homoncik
Archidiecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego