Ogólnopolska Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości

Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę.

16–17 czerwca 2018 r. odbędzie się 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę.

Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu.. Jan Paweł II

 

Na Jasnej Górze 16 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 rozpoczynamy modlitwę i pokutę w intencji duchowej wolności Polaków. Będziemy przepraszać Boga za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe oraz prosić o łaskę uwolnienia od nałogów wielu braci i sióstr, o ich uzdrowienie i przemianę. Całonocna adoracja będzie więc modlitwą przebłagania za grzechy, modlitwą uwielbienia i zarazem pokutą, aby w rodzinach i w Polsce nastąpiła przemiana.

Sobota, 16 czerwca 2018 r.

17.00 Rozpoczęcie. Sala św. Jana Pawła II

17.15 Wystąpienia zaproszonych gości.

17.45  Prezentacja i świadectwa: Ruch „Ku trzeźwości Narodu”; doświadczenia i propozycje realizacji Narodowego Programu Trzeźwości

18.15  Wykład: Działalność trzeźwościowa walką o niepodległość Polski – dr Rafał Sierchuła

19.00 Śpiew i modlitwa

19.15 Wykład: Uzależnienia a szansa ocalenia – Rafał Porzeziński

20.00 Przerwa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Msza św. w Bazylice. Przewodniczy Bp Tadeusz Bronakowski

22.30–24.00 Czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w intencji trzeźwości rodzin

Niedziela, 17 czerwca 2018 r.

7.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

9.30 Msza św. Przewodniczy Bp Tadeusz Bronakowski. Kaplica Cudownego Obrazu

Po Mszy św. spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

 

Zaproszeni:

Diecezje wraz z duszpasterzami trzeźwości, wspólnoty życia konsekrowanego, Referenci Trzeźwości, politycy, rządzący, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, rodziny, Anonimowi Alkoholicy, uzdrowieni przez Boga z nałogów i rodziny cierpiące z powodu pijaństwa i alkoholizmu, wszyscy ludzie dobrej woli.