Spotkanie Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej

Komunikat o spotkaniu Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej

24 czerwca 2018 r., o godz. 14:00 w kościele św. Jakuba i św. Mikołaja w Mechowie odbędzie się doroczne spotkanie pielgrzymów, gospodarzy i przyjaciół Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę. Rozpocznie się ono Eucharystią w kościele parafialnym, po której złożymy kwiaty i ofiarujemy modlitwę na grobie ks. Zygmunta Treli, założyciela pielgrzymki. Po modlitwie zapraszam na drugą część spotkania w pomieszczeniach parafialnych przy plebanii.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

/-/ ks. Robert Jahns
Kierownik Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej