Święto Policji

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI WOJEWÓDZKIE
ŚWIĘTA POLSKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ GARNIZONU POMORSKIEGO-
które odbędą się dnia 24 lipca /wtorek/ 2018 roku, godz, 10.3o
w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku

Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Służba policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim.

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji Garnizonu Pomorskiego, w 99 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 24 lipca we wtorek, o godzinie 10:30 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku..
Uroczystościom przewodniczyć będzie- Ks. bp Zbigniew Zieliński- biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto – 24.07.2018 (wtorek), godz. 10:30, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

Jeszcze raz zapraszam wszystkich- niech to spotkanie będzie okazją do wyrażania wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświecenie, oraz ich rodzinom, które dzielą niebezpieczeństwo, czekając z niepokojem na ich powroty z pracy.

Kapelan Pomorskiej Policji w Gdańsku
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski