XXVII Piesza Pielgrzymka Trzeźwościowa z Oliwy do Matemblewa

KOMUNIKAT

XXVII Piesza Pielgrzymka Trzeźwościowa

z Oliwy do Matemblewa,

15 sierpnia 2018 roku, godz. 14.oo

Dar abstynencji na 100-lecie odzyskania niepodległości

Sierpniowy dar abstynencji jest znakiem naszej jedności z tymi, którzy walczą o wolność odebraną im przez nadużywanie alkoholu. Trzeba odważnie ruszyć, by dać świadectwo, że życie w trzeźwości ma sens i otwiera serca na prawdziwą miłość prowadzącą do wolności. Dlatego zapraszamy na Pielgrzymkę Trzeźwościową z Oliwy do Matemblewa, która włącza się w egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny, by przez bezinteresowny dar abstynencji wielu dojść do trzeźwości wszystkich!

W środę 15 sierpnia o godz. 14.oo sprzed Katedry wyruszmy razem na pątniczy szlak Doliną Radości, aby zaświadczyć, że życie szczęśliwe i odpowiedzialne to życie w trzeźwości.

W programie:

14.oo – wymarsz na pielgrzymi szlak sprzed Katedry

(w drodze katecheza, świadectwa, różaniec)

ok. 17.oo – przybycie do Matemblewa

(zawierzenie nas i naszych rodzin Matce Bożej, informacje, konkurs rysunkowy dla dzieci, kawa i herbata, chleb ze smalcem i ogórkiem)

18.oo – Msza św. i Apel Maryjny na zakończenie pielgrzymki.

Spotkajmy się i podejmijmy ten wspólny wysiłek wędrówki, któremu przyświecać będzie hasło: „Dar abstynencji: na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Zapraszamy członków trzeźwościowych ruchów kościelnych, grup samopomocowych, klubów abstynenta oraz wszystkie osoby, którym bliska sercu jest trzeźwość i szczęście polskich rodzin. Maryja Wniebowzięta niech będzie dla nas Przewodniczką i wspiera nas w naszych szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich i do naszej Ojczyzny.

ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych

ks. Karol Wnuk
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości