Gdynia pod Krzyżem

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zgromadziliśmy się jako mieszkańcy parafii i miasta na wspólnej modlitwie, pragnąc jednoczyć się z tymi, którzy tego samego dnia we Włocławku trwali na modlitewnym wydarzeniu „Polska pod Krzyżem”.

O godzinie 15:30 śpiewem hymnu do Ducha Świętego oraz konferencją o. Bartłomieja rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie. Po wygłoszonym słowie przeżyliśmy adorację krzyża z rozważaniami. Pomocą w modlitwie śpiewem służyła nam parafialna schola „Epifania”. O 16:30, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca świętego, po czym nastąpiła półgodzinna adoracja Pana Jezusa obecnego w monstrancji, stanowiąca bezpośrednie przygotowanie do Eucharystii.

Szczytowym momentem naszej celebracji była Eucharystia o godz. 17:30 pod przewodnictwem o. proboszcza Piotra, który wygłosił także słowa homilii, wieńcząc w ten sposób przeżycia tego dnia.


Relacja zdjęciowa oraz nagranie konferencji autorstwa Mai Studzińskiej.