Franciszkanie w Gdyni 1936-2016

„Osiemdziesiąt lat w dziewięćdziesięcioletniej historii miasta Gdyni to piękny czas i okres. Imponujący zespół klasztorny wzrastał na Wzgórzu wraz z rozwojem miasta. Wpisał się w jego historię, tworząc także własną. A jest to historia u początku której stoi św. Antoni i św. Maksymilian Maria Kolbe…” Całość książki do pobrania tutaj: franciszkanie-w-gdyni-1936-2016

Katecheza parafialna

11 listopada 2016 r. rozpoczynamy cykl katechez parafialnych. Podobnie jak w ubiegłym roku duszpasterskim, spotkania będą się odbywały co 2 tygodnie, w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca, w salce pod kancelarią parafialną. Katechezy będą głosili różni ojcowie i zaproszone osoby świeckie. Poniżej podajemy orientacyjny zakres tematyczny poszczególnych katechez. Siłą rzeczy, tak obszerne treści domagają … [Read more…]

Za zmarłych kapłanów – Msza św.

K o m u n i k a t Zaproszenie na Mszę św. w intencji zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej 7 listopada 2016   Zapraszamy  wiernych  wraz  z  kapłanami  na  doroczną Mszę  św. za zmarłych biskupów i kapłanów archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej, która obędzie w poniedziałek, 7 listopada br. o … [Read more…]

Święto Odzyskania Niepodległości

K o m u n i k a t Modlitwa z okazji rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2016 Tradycyjnie już 11. listopada w świątyniach gromadzą się wierni, którzy tego dnia pragną dziękować Bogu za wolność Ojczyzny i prosić Go o pomyślność dla wszystkich, którzy ją tworzą. Zapraszamy wiernych na archidiecezjalne uroczystości w Święto Odzyskania Niepodległości … [Read more…]

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny (2 listopada), mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, pod zwykłymi warunkami. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: – Brak … [Read more…]

Zaproszenie dla małżeństw

Wspólnota małżeństw Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie zaprasza małżonków naszej parafii do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych Kręgu Rodzin. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu, zawsze w obecności kapłana, i mają na celu budowanie wspólnoty rodzinnej. Jeżeli chcecie na nowo zakochać się w sobie, budować szczęśliwą rodzinę, dobrze wychowywać swoje dzieci oraz pogłębiać swoją wiarę w … [Read more…]