Ochrona danych osobowych


KARTA INFORMACYJNA聽DOTYCZ膭CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, 偶e parafia 艢wi臋tego Antoniego w Gdyni przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie聽Dekretu og贸lnego w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku聽z przetwarzaniem danych osobowych w Ko艣ciele Katolickim聽z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepis贸w prawa kanonicznego.

聽1.聽Administrator danych osobowych:聽administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymsko-katolicka pw. 艢wi臋tego Antoniego w Gdyni.

2. Mo偶liwo艣膰 kontaktu z administratorem:

1)聽聽聽聽聽聽聽korespondencyjnie na adres: ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia;

2)聽聽聽聽聽聽聽telefonicznie: pod numerem: (58) 622-02-38;

3)聽聽聽聽聽聽聽drog膮 elektroniczn膮: e-mail:聽gdynia@franciszkanie.gdansk.pl;

4)聽聽聽聽聽聽聽parafia nie powo艂a艂a Ko艣cielnego Inspektora Ochrony Danych.

3. Cel przetwarzania:聽zgodnie z obowi膮zuj膮cym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym:
np. prowadzenie ewidencji parafian i by艂ych parafian, prowadzenie ksi膮g metrykalnych i innych rejestr贸w (dokumentacji) zwi膮zanych z udzieleniem sakrament贸w i sakramentali贸w oraz zwi膮zanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypis贸w z rejestr贸w parafialnych a tak偶e inne, je偶eli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artyku艂贸w w gazetce parafialnej, przynale偶no艣膰 do grupy parafialnej.

4. Kategorie danych osobowych:聽imi臋 i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. zwi膮zane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesow膮 procedur膮 kanoniczn膮.

5. Odbiorcy danych osobowych:聽inne instytucje ko艣cielne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana pro艣b臋. Do odbioru wypis贸w z ksi膮g metrykalnych upowa偶niona jest tylko zainteresowana osoba, kt贸rej dane dotycz膮 za okazaniem dokumentu to偶samo艣ci lub pe艂nomocnictwa osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

6. Planowany czas przechowywania danych osobowych:聽ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

7. Sprostowanie, usuni臋cie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych:聽zgodnie z Dekretem informujemy, 偶e ma Pani/Pan prawo do:

1) 偶膮dania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 12聽Dekretu,

2) usuni臋cia danych niedotycz膮cych udzielonych sakrament贸w b膮d藕 w innych spos贸b odnosz膮cych si臋 do kanonicznego statusu – w przypadkach okre艣lonych w art. 14 Dekretu,

3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach okre艣lonych w art. 15 Dekretu.

8. 殴r贸d艂o danych:聽je偶eli dane osobowe nie zosta艂y zebrane od Pani/Pana, administrator otrzyma艂 je od Pani/Pana rodzic贸w lub innych sprawuj膮cych opiek臋 prawn膮.

9. Wizerunek:

1)聽聽聽聽Administrator ma prawo umieszcza膰 na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, kt贸re zwi膮zane s膮 z relacj膮 wydarze艅 religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie os贸b, kt贸re sprawuj膮 funkcje publiczne;

2)聽聽聽聽wizerunki nie wynikaj膮ce z misji (dzia艂alno艣ci statutowej) Ko艣cio艂a mog膮 by膰 publikowane za zgod膮 zainteresowanych os贸b, a w przypadku os贸b ma艂oletnich, za zgod膮 ich rodzic贸w lub prawnych opiekun贸w.

10. Monitoring:聽obiekt oraz teren ko艣cio艂a parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wej艣cie na ten teren wi膮偶e si臋 z wyra偶eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w聽rozumieniu przepis贸w KIOD do cel贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem monitoringu

Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, je偶eli Pani/Pan uzna, 偶e przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Ko艣cielnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gda艅skiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gda艅sk, a w kolejnej instancji do Ko艣cielnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszy艅skiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl