Zakon Franciszkanów

…został założony w XIII wieku przez św. Franciszka z Asyżu.

Pełna nazwa Zakonu to Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych – łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv.
Charyzmatem, czyli cechą wyróżniającą Franciszkanów jest:
– zakonność (łac. ordo) – życie wg porządku ustalonego Regułą św. Franciszka, Konstytucjami i Statutami
– braterstwo (łac. fraternitas) – postawa i sposób odnoszenia się członków Zakonu do siebie wzajemnie i do innych osób
– mniejszość (łac. minoritas) – postawa pokory, zaparcia się siebie w służbie osobom potrzebującym, na wzór Chrystusa, który „uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi” [Flp 2,7]
– wspólnotowość (łac. conventualitas) – franciszkanie kładą silny akcent na ten charakteryzujący ich element charyzmatu; wspólnota ołtarza, stołu i rekreacji (wypoczynku).

Więcej o Zakonie na stronie: http://www.ofmconv.com/

Dodaj komentarz