Zamawianie intencji mszalnych

Mszę świętą w określonej intencji może zamówić każdy katolik.

Msza święta może być sprawowana w intencjach błagalnych zanoszonych za żyjących (np. „O szczęśliwy przebieg operacji matki”, „O pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości”, „O szczęśliwe rozwiązanie dla żony”) i za zmarłych oraz w intencjach dziękczynnych  (np. z okazji rocznic takich jak „18 rocznica urodzin”, „jubileusz małżeństwa”, „rocznica odzyskania niepodległości”).

Szczególny rodzaj Mszy za zmarłych stanowią tzw. Msze gregoriańskie czyli 30 Mszy świętych odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej (Praktyka ta datuje się od VI wieku i wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który polecił odprawiać przez 30 dni Msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, który dopuścił się złamania reguły. Trzydziestego dnia miał się ów zakonnik pojawić św. Grzegorzowi i dziękować za okazane mu miłosierdzie – odprawione msze wyjednały mu bowiem wybawienie z czyśćca. Praktyce mszy gregoriańskiej towarzyszy przekonanie o szczególnej skuteczności tej  formy modlitwy dla zmarłych, którzy znajdują się w czyśćcu).