,,Błogosławieni, którzy miłują Boga i żyją według Ewangelii” (św. Franciszek).

Pokój i dobro! 🙏😇

Kochani,

Życie św. Franciszka zaowocowało powstaniem trzech wspólnot, różnych wspólnot, w których gromadzili się ludzie zafascynowani życiem Franciszka, jego radykalizmem w pójściu za Jezusem 🚶‍♂️🚶‍♀️. Chcieli jak on żyć Ewangelią, żyć Jezusem. Pragnęli wiarygodności, autentyzmu, prawdziwości 🎯.

Te trzy wspólnoty to: Bracia Mniejsi, Siostry Klaryski oraz Franciszkański Zakon Świeckich.

I właśnie ta trzecia wspólnota (FZŚ) przeżywała kilka dni temu jubileusz 800-lecia istnienia 🥳!

Chcemy podzielić się z Wami relacją ze Mszy świętej Jubileuszowej 800- lecia, która miała miejsce 13 czerwca w Gdańsku. 

Przy naszej parafii również gromadzi się wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wszystkich więc, którzy pragną w taki sposób żyć Ewangelią zapraszamy z całego serca 🙂!

Dla zainteresowanych zamieszczamy również harmonogram najbliższych spotkań Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 🎬.

,,O, jakże chwalebna i święta, i wielka to rzecz: mieć w niebie Ojca! O, jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela, tak pięknego i podziwu godnego oblubieńca! O, jak świętą i cenną jest rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego i godnego miłości, i ponad wszystko upragnionego brata i syna, który życie swoje oddał za owce swoje (por. J 10, 15) i modlił się za nami do Ojca mówiąc: Ojcze święty, zachowaj w imię Twoje tych, których Mi dałeś (J 17, 11). Ojcze wszyscy, których Mi dałeś na świecie, Twoimi byli, i dałeś Mi ich (por. J 17, 6). I słowa, które Mi dałeś, dałem im: a oni przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś (J 17, 8). Proszę za nimi, a nie za światem (por. J 17, 17). I za nich samego siebie poświęcam w ofierze, aby zostali uświęceni w (J 17, 19) jedno, jak i my (J 17, 11) jesteśmy. I chcę Ojcze, aby i oni byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, żeby oglądali chwałę moją (J 17, 24) w królestwie Twoim (Mt 20, 21)”.

św. Franciszek z Asyżu