Nasza Parafianka otrzymała medal!

Pokój i dobro! 😇🙏

Kochani,

W dniu 24 lipca br., w Niepokalanowie odbył się Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, pod hasłem: ,,Nie umarł, oddał życie” w 80 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego 🙂.

Uroczystej Eucharystii na ołtarzu polowym przewodniczył Jego Eminencja Ks. Bp. Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej.

Na zakończenie Eucharystii, Prezes Narodowy MI o. Stanislaw M. Piętka OFMConv., wręczył medal ,,Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej” 🥳.

Zarząd Narodowy Stowarzyszenia ,,Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce uhonorował medalem Eleonorę Wołyniec z naszej parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni. Medalem honoruje się osoby szczególnie zasłużone, za wieloletni trud, zaangażowanie i pracę dla jak największej chwały Bożej oraz szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana Marii Kolbego. Medal został przyznany na wniosek Prezesa Lokalnego MI na Wzgórzu św. Maksymiliana Marii Kolbe p. Ewy Skuras, która odczytała Laudację 🙂.

Krótki rys biograficzny Pani Eleonory Wołyniec:

Eleonora Wołyniec została pasowana na Rycerza Niepokalanej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1997r., w Gdyni. Na drogę Rycerstwa Niepokalanej Eleonora wprowadziła wiele osób, w tym swojego syna Roberta, późniejszego franciszkanina. W tym czasie, na drodze jej życia stanął sierota, bezdomny, któremu użyczyła schronienia w swojej altance na ogródku działkowym w Orłowie. Dzięki pomocy Eleonory, przyjął sakrament bierzmowania. Wstąpił też do Rycerstwa Niepokalanej, założył rodzinę i chętnie dzielił się na forum Kościoła świadectwem swojego nawrócenia.

W 2004 r.  Eleonora Wołyniec została wybrana na stanowisko Prezesa lokalnego Rycerstwa Niepokalanej przy par. św. Antoniego z Padwy w Gdyni. Zbiegło się to w czasie z przeniesieniem z Gdańska do Gdyni Centrum MI Polski Północnej. Musiała więc sprostać nie tylko odpowiedzialnej funkcji, ale również nowym, dodatkowym obowiązkom. Ponieważ jest energiczna, szybko zorganizowała Sekretariat dla Centrum MI oraz aktywnie wspierała Asystenta Regionalnego MI Polski Północnej w jego działalności. Organizowała m.in. regionalne Zjazdy Rycerstwa Niepokalanej oraz wyjazdy na Dni Modlitewne do Niepokalanowa.

W tym czasie Eleonora rozpoczęła też aktywną pracę na rzecz gdyńskich seniorów. Współprowadziła wspólnotę Rycerzy Niepokalanej u stóp krzyża w Spółdzielni Osób Niepełnosprawnych „Za Falochronem” w Gdyni i wspierała tamtejszych mieszkańców nie szczędząc swojego czasu i wysiłku. Działała tam również jako Zelatorka różańca świętego oraz dowoziła posiłki promując spędzanie wolnego czasu w zdrowiu duszy i ciała.

W przeciągu swojej ponad dziesięcioletniej aktywności pomocy starszym a szczególnie niepełnosprawnym, którym towarzyszyła niejednokrotnie aż do ich śmierci, Eleonora Wołyniec była wielokrotnie wyróżniana przez Dyrektora Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, przez Przewodniczącego Rady ds. Gdyńskich seniorów oraz przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Postawa i duchowość Eleonory, mocno zaangażowanego Rycerza Niepokalanej spowodowała, że w 2006 r. została powołana na Członka Rady Duszpasterskiej parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni, przez ówczesnego Proboszcza parafii i Gwardiana klasztoru o. Jana Maciejowskiego OFMConv.

W 2008 r., w pierwszym roku kapłaństwa swojego syna Roberta, Eleonora została wybrana do Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej. Kandydaturę Eleonory zgłosił na Zjeździe w Niepokalanowie o. Stanisław Piętka. Eleonora nikomu wówczas nie znana otrzymała 90 na 113 głosów i jak powiedziała, zapytana o zgodę na pracę w Zarządzie Narodowym MI: „Czy w domu Matki mogę odmówić?”. W tym czasie, organizowała wyjazdy naszej wspólnoty i wspólnoty z Lęborka, Ostródy i Darłówka na rekolekcje i zjazdy Rycerstwa Niepokalanej do Niepokalanowa oraz z wielkim zaangażowaniem organizowała udział w rekolekcjach dla Rycerzy Niepokalanej Polski Północnej. 

Po upływie kadencji Prezesa naszego lokalnego Rycerstwa Niepokalanej w Gdyni, Eleonora wciąż aktywnie oddawała się niestrudzonej pracy na rzecz naszej wspólnoty, wspierając nas na różnych szczeblach odpowiedzialności, w tym jako Ekonom i Doradca. Przez wiele lat, pomimo swojego dojrzałego wieku Eleonora z wielkim oddaniem rozprowadzała Cudowne Medaliki chorym w gdyńskich szpitalach, otaczając ich modlitwą. Organizowała pielgrzymki naszej wspólnoty do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie i do Zduńskiej Woli – miejsca urodzenia św. Maksymiliana. Z wielkim zaangażowaniem współpracuje też jako wolontariusz we Franciszkańskim Sekretariacie Misyjnym Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni. 

Postawa Eleonory Wołyniec jest świadectwem długiego i pięknego chrześcijańskiego życia. Reprezentuje wspaniałą postawę Rycerza Niepokalanej, a jej orężem jest Cudowny Medalik, modlitwa, uczynki miłosierdzia, pokora i świadectwo życia. Nie sposób przytoczyć wszystkich faktów z aktywnego życia Eleonory i dokonań z jej 24 letniej działalności Rycerza Niepokalanej. Można to jednak ująć w słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego: „Czas krótki, niepewny, świętość daleka, czyń, co czynisz”.

Prezes Lokalnego MI na Wzgórzu św. Maksymiliana Marii Kolbe p. Ewa Skuras tak pisze:

,,Nasza wspólnota Rycerzy Niepokalanej ze Wzgórza św. Maksymiliana w Gdyni, bardzo sobie ceni serdeczność Eleonory i zaangażowanie oraz braterstwo i bezgraniczne oddanie Niepokalanej. Jesteśmy więc wdzięczni Zarządowi Narodowemu MI za to szczególne wyróżnienie Eleonory Wołyniec i uznanie jej wieloletniego trudu, zaangażowania i pracy dla jak największej chwały Bożej oraz szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana Marii Kolbego”.

Niech Pan obdarza nas swoim pokojem! +