Nowy rok szkolny 2021/2022

Pokój i dobro! 😇🙏

W środę (1.09) przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym dniu dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny.

Z tej racji zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i wychowawców na Msze św. według następującego porządku:

7:45 – młodzież i nauczyciele III i VI Liceum Ogólnokształcącego;

10:00 – społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Dzieci Szkoły Podstawowej nr 23 zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11:30, podczas której poświęcimy tornistry oraz przybory szkolne. 

Wszelkiego dobra! + 😃