XXX PIELGRZYMKA TRZEŹWOŚCIOWA MATEMBLEWO 2021.

Komunikat

Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

XXX Pielgrzymka Trzeźwościowa
Matemblewo 2021
15 sierpnia 2021 roku, godz. 14.oo 

Trzeźwością pokonywać kryzys

Potrzeba dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Potrzeba nam rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznym fundamencie. Rodzin wiernych Bogu i przykazaniom, w których będą panować miłość, jedność i wzajemny szacunek, a fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi.

Tradycyjnie już w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zapraszamy na Pielgrzymkę Trzeźwościową z Oliwy do Matemblewa.

W niedzielę 15 sierpnia o godz. 14.oo sprzed oliwskiej Katedry wyruszymy wspólnie do matemblewskiego sanktuarium, by przeżyć wspólne chwile polecając naszej najlepszej Matce tak ważną sprawę trzeźwości wszystkich Polaków.

W programie:

14.oo – Zawiązanie wspólnoty i wyruszenie na pielgrzymi szlak

Koronka do Miłosierdzia Bożego, Świadectwa trzeźwości i abstynencji oraz wspólny śpiew i       Katecheza; Modlitwa różańcowa w intencji trzeźwości

Akt zawierzenia nas samych i naszych rodzin Matce Bożej

ok. 16.3o – czas na poczęstunek(informacje, konkurs rysunkowy dla dzieci, kawa i herbata, chleb ze smalcem i ogórkiem).

18.ooMsza święta i Apel Maryjny na zakończenie pielgrzymki.

Spotkajmy się i podejmijmy ten dar wspólnej modlitwy i świadectwa, któremu przyświecać będzie tegoroczne hasło: „Trzeźwością pokonywać kryzys”.

Zapraszamy członków trzeźwościowych ruchów kościelnych, grup samopomocowych, klubów abstynenta oraz wszystkie osoby, którym bliska sercu jest trzeźwość i szczęście polskich rodzin. Maryja Wniebowzięta niech będzie dla nas Przewodniczką i wspiera nas w naszych szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich i do naszej Ojczyzny.

ks. Bogusław Głodowski Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych              
ks. Karol Wnuk Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości