Wieniec adwentowy

Pokój i dobro!

Rozpoczęliśmy Adwent!

Poświęcenie wieńca adwentowego oraz opłatków wigilijnych i ruszamy!!! 😇😊🙏

Warto przypomnieć, że pierwszym „adwentem” było długie wyczekiwanie na pierwsze przyjście Mesjasza. Był to czas, który zakończył się wraz z Narodzeniem Jezusa.

Obecnie żyjemy w czasach drugiego Adwentu, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa. Mamy się na to przyjście dobrze przygotować. Każdy Adwent nam o tym przypomina.

Wieniec adwentowy symbolizuje niewiędnący wieniec chwały, który każdy z nas pragnie kiedyś
otrzymać z rąk Chrystusa w Królestwie Niebieskim.

Przez cztery niedziele Adwentu będziemy zapalać na nim kolejne świece. Będzie to wyraz naszego czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa, który jest Światłem świata.

W momencie poświęcenia wieńca adwentowego prosimy Boga, aby pobłogosławił ten wieniec adwentowy, który
będzie nam przypominać o potrzebie czuwania i o tym, że Chrystus jest naszym Światłem oraz, aby wzbudził w nas tęsknotę osiągnięcia niewiędnącego wieńca chwały w Jego Królestwie.

Panie, spraw, abyśmy dobrze przygotowali swoje serca na przyjście Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.