Bł. Jan Duns Szkot

8 listopada obchodzimy liturgiczne wsppomnienie wielkiego franciszkańskiego teologa i filozofa, bł. Jana Dunsa Szkota. Wkościele franciszkańskim w Kolonii znajduje się grób bł. Jana Dunsa Szkota, wielkiego teologa średniowiecznego. Jego krótką wędrówkę ziemską streszcza łaciński dwuwiersz: Szkocja mnie zrodziła, Anglia mnie przygarnęła, wykształciła mnie Francja, strzeże mnie Kolonia. Te współrzędne geograficzne określają 43-letni żywot mistrza franciszkańskiego. … [Read more…]