Triduum – Komunikat Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKAT WSKAZANIA DOTYCZĄCE CELEBRACJI TRIDUUM PASCHALNEGO 2021 Kuria Metropolitalna Gdańska przekazuje wskazania dotyczące celebracji Triduum Paschalnego 2021 zatwierdzone przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Tadeusza Wojdę SAC. PRZEPISY SANITARNE Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie … [Read more…]

Chorzy

Ojcowie odwiedzają chorych w pierwszy piątek każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Odwiedziny rozpoczynamy od godz. 9.00. W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.

Zamawianie intencji mszalnych

Mszę świętą w określonej intencji może zamówić każdy katolik. Msza święta może być sprawowana w intencjach błagalnych zanoszonych za żyjących (np. „O szczęśliwy przebieg operacji matki”, „O pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości”, „O szczęśliwe rozwiązanie dla żony”) i za zmarłych oraz w intencjach dziękczynnych  (np. z okazji rocznic takich jak „18 rocznica urodzin”, „jubileusz małżeństwa”, „rocznica … [Read more…]

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:– akt zgonu;– ustalenia z zakładem pogrzebowym co do godziny rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej na cmentarzu;– pozwolenie na pogrzeb poza parafią zamieszkania (jeżeli osoba zmarła nie należała do naszej parafii).

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane dokumenty: – aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, – świadectwo ukończenia katechezy w szkole, – świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych, – dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa. Narzeczeni obowiązani są do odbycia czterech … [Read more…]

Chrzest

O chrzest dla dziecka proszą rodzice. Chrzest należy zgłosić najpóźniej 2-3 tygodnie przed planowaną datą. Wymagane dokumenty: – akt urodzenia dziecka, – pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania (jeżeli rodzice nie są parafianami), – zaświadczenie, że wybrane osoby mogą zostać rodzicami chrzestnymi (chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i … [Read more…]