Parafia

Zarówno kościół, jak parafia i klasztor za patrona mają św. Antoniego z Padwy. Klasztor założono w 1936 roku, a parafię erygowano w 1949 roku. Odpusty przypadają 13 czerwca w uroczystość św. Antoniego Padewskiego i 4 października w uroczystość św. Ojca Franciszka.

Obecnie, od 1 lipca 2016 r., gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Piotr Matuszak.

Przy parafii działa wiele wspólnot i grup, które oprócz formacji duchowej zajmują się działalnością misyjną czy kulturalną i społeczną. Parafia ma swoje pismo – „Ze Wzgórza„, które wydawane jest od roku 1994.