AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy? (Preambuła AA)
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Grupa AA „Gwiazda Morza” spotyka się w każdy czwartek w godz. 18:00-20:00 w salce pod kancelarią przy Klasztorze Franciszkanów w Gdyni, przy ul. Ujejskiego 40. Wszystkie mitingi są otwarte, zawsze można przyjść.
Grupa istnieje już od ponad 20 lat istnieje od ponad 20 lat i jest jedną z najstarszych tego rodzaju grup w Gdyni. Niesie swoje przesłanie alkoholikom którzy jeszcze cierpią.

Telefon kontaktowy: 696 546 285

Odpowiedzialny za grupę z ramienia parafii jest o. Krzysztof M. Bartczak.