Chór „Symfonia”

Chór Mieszany „SYMFONIA” w Gdyni, pod artystycznym przewodnictwem i dyrygenturą Pani Bogny Swiłło, absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku, spotyka się na próbach we wtorki i piątki w godzinach od 18ºº do 20ºº w salce nad zakrystią.

Chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przygotowuje oprawy liturgiczne Mszy św. niedzielnych, świątecznych i innych uroczystości kościelnych. Organizuje koncerty muzyki religijnej, a także świeckiej. Bierze udział w przeglądach i festiwalach chóralnych, na których zdobywa liczne nagrody.

Zachęcamy wszystkich, którzy kochają śpiew do przyłączenia się do nas (szczególnie mile widziane głosy męskie). Zapewniamy miłą i serdeczną atmosferę podczas prób jak również na wyjazdach.

Opiekunem Chóru jest o. Krzysztof M. Bartczak

Kontakt:
Dyrygent – Bogna Swiłło, tel. 605-588-765
Prezes – Danuta Bałamucka, tel. 505-281-241
www.chorsymfonia.pl
e-mail: kontakt@chorsymfonia.pl

Wybrane nagrania Chóru:
Magnificat
Pamięci września
Boże coś Polskę
Modlitwa obozowa