Franciszkański Zakon Świeckich

fzs

W naszej parafii oprócz franciszkanów z pierwszego zakonu (czyli zakonnicy: ojcowie i bracia) działają także franciszkanie zakonu trzeciego, czyli Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. To jedna z najstarszych grup w naszej parafii; lokalna wspólnota powstała ok. 1938 roku. Już sam św. Franciszek przewidział taki sposób życia osób żyjących w rodzinach lub niewstępujących do pierwszego zakonu. Naturę, cel i ducha Zakonu określa Reguła zatwierdzona przez papieża Pawła VI w 1978 roku. Członkowie FZŚ po postulacie, czyli okresie wstępnym, i rocznym nowicjacie składają profesję – uroczyste przyrzeczenie przyjęte przez Kościół, w którym zobowiązują się do życia według Reguły.

Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00.

Szczegółowy plan spotkań do pobrania u dołu strony.

Lokalna przełożona FZŚ: Halina Wańko, tel. 693750920, fzs.gdynia@gmail.com .
Asystentem FZŚ  z ramienia parafii jest o. Franciszek Kapusta.