Wspólnota Rodzin św. Maksymiliana

Wspólnota Rodzin św. Maksymiliana

Kim jesteśmy?
Naszą wspólnotę tworzą katolickie rodziny, którym CHCE SIĘ WIĘCEJ. Jesteśmy typowymi rodzinami.
Mamy dzieci, jedni trochę mniej, drudzy trochę więcej. Pracujemy. Mieszkamy w całym Trójmieście i nie
tylko (niektórzy z nas mieszkają nawet poza granicami Polski i uczestniczą w naszych spotkaniach
onlinowo). Mamy przeróżne pasje, zawody i hobby. Zachciało nam się ciekawej formacji dla nas i dla
naszych dzieci i stąd powstała wspólnota.

Co robimy?
Mamy w miesiącu dwa spotkania.
Pierwsze – ogólne – odbywa się w jedną z sobót danego miesiąca w klasztorze. O 15.00 mamy
Eucharystię, a następnie rodzice słuchają katechezy duszpasterza, która kończy się tzw. agapą, czyli
wspólnym małym co nieco w luźnej atmosferze. W tym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach
zorganizowanych, pod opieką niań.
Drugie spotkanie w miesiącu to tzw. grupy dzielenia, czyli spotkania w ramach trzech mniejszych grup, z
których składa się nasza wspólnota. Na czym polegają? To spotkania, w których uczestnicy mogą w
atmosferze zapewniającej intymność, zrozumienie i bezpieczeństwo opowiedzieć o swoim osobistym
doświadczeniu wiary w codziennym życiu i relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkania
odbywają się w domach.

Formacja? Co to?
Formacja to droga naszego rozwoju. A tak konkretnie – zakres tematyki spotkań na dany rok – od
września do czerwca. Tematykę określamy wspólnie w czasie rekolekcji wakacyjnych. Obecnie skupiamy
się na omawianiu przypowieści biblijnych.

Co poza formacją?
• Raz w miesiącu odpowiadamy za parafialną mszę świętą rodzinną – staramy się animować śpiew,
czytania i wspomagać ojca w atrakcyjnym opracowaniu homilii.
• Organizujemy Bal Wszystkich Świętych, pielgrzymkę polskim szlakiem św. Jakuba (Camino),
rekolekcje letnie dla rodzin,
• Wspólnie spędzamy czas m.in. uczestnicząc w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
Gdzie można nas spotkać?
Jesteśmy z całego Trójmiasta. Łączy nas klasztor franciszkanów w Gdyni. Najłatwiej nas spotkać na
mszach rodzinnych o 11.30 w każdą niedzielę lub napisać do nas na Facebooka przez profil Wspólnota
rodzin św. Maksymiliana czy email: wspolnotarodzingdynia@gmail.com. Zapraszamy, jesteśmy
wspólnotą otwartą na nowe rodziny i działania.

W roku 2022/2023 spotkania ogólne odbywają się w następujących terminach (zawsze w sobotę, o
godz. 15:00): 8 października, 5 listopada, 3 grudnia, 6 stycznia (wyjątkowo w piątek o godz.12:30), 4
lutego, 4 marca, 1 kwietnia, 13 maja i 3 czerwca.

Miejsce: salki pod zakrystią (wejście boczne od dziedzińca klasztoru).
Opiekun: o. Stanisław Kreft
Odpowiedzialni: Celina i Rafał Bujalscy