Rycerstwo Niepokalanej

Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w par. św. Antoniego w Gdyni

Rycerstwo Niepokalanej zostało założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego i jego sześciu współbraci, w Rzymie dnia 16 października 1917 r. i erygowane jako pobożny związek 2 stycznia 1922r.

Rycerstwo Niepokalanej, jako wspólnota parafialna, powstało w październiku w1988 r. Dnia 16 października 1997 roku Papieska Rada ds. Świeckich w Rzymie erygowała Rycerstwo Niepokalanej jako publiczne stowarzyszenie wiernych, zatwierdzając nowe Statuty Generalne.

W oryginalnym programie MI napisanym przez św. Maksymiliana czytamy: „Celem naszym jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Warunkiem przystąpienia do Rycerstwa jest oddanie się całkowicie N M Pannie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach oraz oraz nosić Cudowny Medalik.
By dobrze wypełnić cel MI, św. Maksymilian pisze o „wszelkich środkach, byle godziwych, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, według gorliwości i roztropności”.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek tygodnia: o 17.15 – modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem, nabożeństwo do św. Maksymiliana, Msza św. i spotkanie formacyjne w salce do godz. 20.00 (wg możliwości  Rycerzy). Raz w roku odbywamy rekolekcje w Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej oraz uczestniczymy w zjeździe MI Polski Północnej w Ostródzie. W ostatnią sobotę lipca wyjeżdżamy do Niepokalanowa na Ogólnopolskie Dni Modlitw.

Prowadzimy apostolat Rycerzy Niepokalanej u Stóp Krzyża. Są to osoby cierpiące, które swoje cierpienie i modlitwy ofiarują dla odnowienia zapału i ducha św. Maksymiliana w Stowarzyszeniu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Apostołujemy przez rozdawanie Cudownych Medalików i prasy katolickiej w rodzinie, w sąsiedztwie, w szpitalach, noclegowniach, domach opieki społecznej itp.

W parafii włączamy się w prowadzenie Nabożeństwa 1-wszych Sobót m-ca oraz Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Prezesem Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” przy par. św. Antoniego w Gdyni jest p. Ewa Skuras.
Asystentem z ramienia parafii jest o. Krzysztof M. Bartczak.

Zdjęcie: zjazd w Gdyni całego Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.