Duszpasterstwo Chorych i Niepełnosprawnych

„Chorzy są skarbem Kościoła” – św. Jan Paweł II

Sobotnia Szkółka spotyka się w soboty o godz. 14:00.

Zobacz także: Pierwszopiątkowe odwiedziny chorych.

Kiedy kapłani odwiedzają chorych?
Chorych w naszej parafii odwiedzamy w każdy pierwszy piątek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) od godz. 9:00. W nagłych wypadkach można wezwać do chorego o każdej porze.

W jaki sposób można zaprosić kapłana do chorego?
Można to uczynić telefonicznie lub osobiście w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W jaki sposób przygotować chorego na wizytę kapłana?
Zatroszczmy się o to, by chorzy przebywający w naszych domach trwali w stanie łaski uświęcającej. Nie zwlekajmy!
Odwiedzający kapłan może chorą osobę wyspowiadać. Jeśli to możliwe, osoba chora powinna się zawczasu przygotować: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy.
Kapłan udziela chorej osobie Komunii świętej, o ile jest ona przytomna.
Kapłan może także udzielić Sakramentu Namaszczenia Chorych. Prosimy o uprzednie wyrażenie prośby o udzielenie tego Sakramentu, aby kapłan zaopatrzył się w oleje święte.
Jednym ze skutków Sakramentu Namaszczenia Chorych jest odpuszczenie grzechów. Jeśli osoba chora jest przytomna, ten Sakrament należy poprzedzić Spowiedzią świętą.
Nadto pamiętajmy, że Sakrament Namaszczenia Chorych jest Sakramentem uzdrowienia, nie zaś zwiastunem rychłej śmierci. Katolik może przyjąć ten Sakrament wielokrotnie, w takich sytuacjach jak: ciężka choroba, poważna operacja chirurgiczna, a także podeszły wiek.

Co należy przygotować na wizytę kapłana z Najświętszym Sakramentem?
W zależności od możliwości, należy przygotować w pokoju chorego:
– stół nakryty obrusem – godne miejsce w którym kapłan położy naczynie z Najświętszym Sakramentem
– świece i krzyżyk
– można także przygotować trochę waty do wytarcia oleju, jeśli będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. Po wizycie kapłana watę użytą do wytarcia oleju z palców i z ciała osoby chorej należy spalić.
Niech wcześniejsze przygotowanie wewnętrzne i zewnętrzne będzie znakiem naszego pełnego czci oczekiwania na spotkanie z Jezusem.