Wspólnota klasztorna

o. Piotr Matuszak
tel. 692810189
e-mail: pmatuszak@wp.pl

Gwardian, proboszcz

Ojciec duchowny dekanatu

Wykładowca WSD

Kancelaria parafialna

Zakrystianin większy

Duszpasterstwo chorych – I piątki m-ca

Opiekun Żywego Różańca

Opiekun Akcji Katolickiej

Moderator Kręgu Domowego Kościoła

Spowiednik Sióstr Serafitek, Elżbietanek i Szarytek

Opiekun duchowy Szkoły Katolickiej SS. Nazaretanek

Kapelan Dziennego Domu Opieki Społecznej

o. Stanisław Kreft

Wikariusz parafii

Poborca i ekonom klasztoru

Regionalny asystent FZŚ

Katechezy dla dzieci przed I-Komunią Św. (dzieci z KSP)

Duszpasterstwo dzieci

Duszpasterstwo chorych I piątek m-ca

Opiekun parafialnego zespołu Caritas

Kancelaria parafialna

Opiekun wspólnoty „Rodzin św. Maksymiliana”

Opiekun scholii dziecięcej

Przygotowanie do sakramentu chrztu św.

o. Bogusław Brzozowski

Spowiednik

o. Franciszek Kapusta

Wikariusz klasztoru

Kronikarz klasztorny

Sekretarz kapituł klasztornych

Lokalny asystent FZŚ

Duszpasterstwo niewidomych

Duszpasterstwo głuchoniemych

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Opiekun Duszpasterstwa Chorych i Niepełnosprawnych

Opiekun wspólnoty Intronizacji NSPJ

Opiekun grupy modlitewnej św. o. Pio

Opiekun biura Radia Maryja

Duszpasterstwo chorych – I piątki m-ca

REFA

o. Mateusz Świętosławski

Katecheta SP 23 i Przedszkole

Ceremoniarz parafialny

Duszpasterstwo młodzieży

Lokalny asystent ds. powołań

Opiekun scholii „Epifania”

Opiekun ministrantów

Moderator lokalny Ruchu Światło- Życie

Opiekun grupy Anonimowych Narkomanów

Katechezy dla dzieci przed I-Komunią Św. (dzieci z SP 23)

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

br. Jan Wiśniewski

Zakrystianin

Gospodarz domu

Opiekun ministrantów mężów

Opiekun kaplicy klasztornej

Opiekun biblioteki klasztornej i parafialnej

Opiekun rekreacji

Odpowiedzialny za pokoje gościnne

br. Robert Kozielski

Prowincjalny asystent ds. misji

Lokalny asystent ds. misji

Członek Komisji Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM) ds. Misji i Kontaktów z Polonią

o. Michał Nowak

Asystent prowincjalny ds. MI

Asystent lokalnej wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

Pomoc w pracy duszpasterskiej

o. Tadeusz Świątkowski

Animacja misyjna (Sekretariat Misyjny)

Pomoc w pracy duszpasterskiej

o. Michał Więch

Tel. 668-757-691

E-mail: michalwiech93@gmail.com

Neoprezbiter

Katecheta VI LO

Katechezy dla dzieci przed I-Komunią Św. (dzieci spoza SP 23 i KSP)

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania – pomoc

Opiekun redakcji parafialnego pisma „Ze Wzgórza”

Odpowiedzialny za stronę internetową parafii

Opiekun chóru „Symfonia”

Opiekun wspólnoty Fraternia

Opiekun Kręgu Biblijnego

Opiekun grupy AA

Odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

Duszpasterstwo chorych – I piątki